Vilka vi är

SSU, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.

Vi är unga socialdemokrater som engagerar oss för frihet, jämlikhet och solidaritet i samhället.

SSU bildades 1917 och har sedan dess varit Sveriges viktigaste ungdomsförbund. Vi är Socialdemokraternas och LO:s ungdomsförbund men vi är en egen fristående organisation.

Vårt mål är människans frigörelse. Vår vision är en värld där alla människor ges möjlighet att förverkliga sina innersta drömmar. Varje människa ska ha rätt att styra över sitt eget liv och tillsammans med andra forma framtiden.

Vi formar politiken för framtiden genom att samla unga som delar våra värderingar. Vi skolar oss i politiska frågor som är viktiga för unga och våra medlemmar. Vi påverkar genom att bygga opinion för våra förslag och idéer hos allmänheten och Socialdemokraterna.

SSU:s ledord

Samla

Det är endast när vi är många i SSU som vi fattar bra beslut och kan påverka samhället runt omkring oss. Därför är en central del av SSU:s verksamhet att finnas där unga finns och erbjuda medlemskap för att vi ska samla till vår rörelse.

Skola

SSU anordnar många utbildningar, föreläsningar och workshops för nybörjare och erfarna medlemmar. Syftet är att få kunskap om samhället och hur vi kan påverka tillsammans. Det är nyckeln för att skapa samhällsförändring och kunna argumentera för vår politik. 

Påverka

SSU är en demokratisk organisation och vi är engagerade för att vi tror på politiken som verktyg för samhällsförändring. Vi påverkar genom att samlas för att besluta om vad SSU ska tycka och sedan söka stöd hos Socialdemokraterna och samhället i stort för våra idéer.

Är det dags att vi fixar klimatkrisen med en radikal och rättvis klimatpolitik? £

à Håller du med om att världen och Sverige borde bli mera jämlikt?

Läs mer om vad vi tycker

Klimat

SSU:s Green New Deal

Ekonomisk jämlikhet

Rättvist och smart

Feminism

Hela lönen & halva makten

Antirasism

För allas lika värde

Utbildning

För allas lika möjligheter

Sjukvård

Vård efter behov – inte plånbokstorlek

Alla politikområden