Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

 

 

SSU:s organisation

SSU är uppdelat i tre nivåer: klubbarna, distrikten och förbundet.

Klubben är oftast densamma som kommunen du bor i (förutom i Stockholm, Göteborg och på Gotland, där kommunen istället är ett distrikt och klubbarna är uppdelade efter de olika stadsdelarna). I SSU-klubben kan du komma med nya politiska idéer, anordna kampanjer eller aktiviteter och påverka Socialdemokraterna i kommunen som du bor i. Varje år håller man ett årsmöte där styrelse väljs, inför detta kan du som medlem skicka in en så kallad ”motion”, ett politiskt förslag om vad din klubb ska driva och tycka.

Nästa nivå är SSU-distrikten och de samlar alla kommuner, klubbarna alltså, som ligger i samma län. SSU-distriktet ansvarar för att samordna klubbarna och distriktet anordnar också en årlig konferens där styrelsen för distriktet väljs och där man fattar beslut om vilken politik som man ska driva tillsammans.
Till distriktskonferensen åker ombud och representanter från de olika klubbarna. Det finns 26 SSU-distrikt och de är uppdelade i fyra regioner: syd, öst, väst och norr. Alla distrikt i samma region ansvarar för att medlemmarna där ska få ta del av de utbildningar som SSU har.

Sista nivån är förbundet, som samlar hela organisationen och alla medlemmar i hela Sverige. Precis som klubbarna och distrikten har förbundet har en styrelse och den leds av SSU:s förbundsordförande och förbundssekreterare.

SSU:s förbundsordförande har ansvaret för att representera SSU i politiska frågor och förbundssekreteraren ansvarar för organisatoriska frågor, som typ hur vi ska bli fler och hur alla ska ha jämlik talan i SSU.