Lag och ordning

Trygghet för alla

Upprätthållandet av lag och ordning är statens mest grundläggande uppgift och avgörande för en fungerande rättsstat och som skydd för våra demokratiska rättigheter.

Det är en stor orättvisa att inte alla kan känna sig trygga. Idag är den tryggheten ojämlikt fördelad. Möjligheten att tjäna snabba pengar genom en kriminell livsstil har ökat och lockar fler. Våldet har blivit grövre och för få brott klaras upp. Det sexuella våldet och hedersbrott som främst drabbar kvinnor har hamnat i skymundan av den grova gängkriminaliteten. 

SSU vill förebygga att människor lockas av kriminalitet genom en jämlik välfärd samtidigt som redan kriminella personer ska stoppas och lagföras. Ett bra utbildningssystem, insatser för full sysselsättning och sociala insatser är avgörande för att förebygga rekryteringen till kriminella gäng.

Antalet poliser per invånare måste öka och polisnärvaro finnas i hela landet för att hela befolkningen ska känna förtroende för rättsväsendet. Polisen, räddningstjänsten och ambulansen ska komma när man ringer och anmälda brott utredas, oavsett var man bor.  Polisen måste få verktyg och medel för att kunna arbeta förebyggande mot riskgrupper och stoppa den organiserade kriminaliteten som står bakom det grova våldet.

Fler måste våga vittna och vittnesskyddet bli bättre, straffen för att hota eller förhindra de som är vittnen behöver skärpas. Polisens och rättsväsendet måste få mer resurser för att kunna prioritera sexuellt våld och hedersbrott.

  • Bygg ut polisen och stärk socialtjänsten så de tillsammans kan jobba mer brottsförebyggande
  • Vittnesskyddet måste stärkas och straffen för grov brottslighet skärpas
  • Inför en nationell boendegaranti för personer och barn utsatta för våld i nära relationer som garanterar akut boende inom 24 timmar och ett mer långsiktigt boende med hyresgaranti

Bli medlem för ett tryggare Sverige