Internationell solidaritet

Hela världens fred

De samhällsutmaningar vi ser i Sverige, såsom växande högerextremism, ekonomiska klyftor och klimatförändringar är problem som vi ser växa internationellt. Därför måste lösningarna även vara gränsöverskridande.

De konflikter och den oro som finns i olika regioner har globala konsekvenser. Inget land kan ignorera och avskärma sig från omvärlden som en lösning på problemen vi gemensamt måste möta.

SSU:s mål med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bidra till fred, demokrati och hållbarhet tillsammans mellan länder, institutioner och folkrörelser världen över. Sverige ska vara en stark röst för en feministisk utrikespolitik som lyfter kvinnors röster och rättigheter vid förhandlingsborden. En mer trygg värld utan konflikter kräver en mer rättvis fördelning av jordens resurser. Rätten att organisera sig i fria fackföreningar är en nödvändighet och därför är det viktigt att samarbetet Global Deal fortsätter utvecklas.

  • Sverige ska bedriva en feministisk utrikespolitik 
  • EU behöver utöka resurserna till humanitära- och biståndsinsatser som bland annat ska främja demokratisk utveckling, fred och mänskliga rättigheter 
  • Utveckla samarbetet Global Deal för en mer hållbar och solidarisk handels- och tillväxtpolitik

Engagera dig för en rättvis värld