HBTQ+

Var den du är

SSU vill skapa ett jämlikt samhälle där alla människor fritt ska få bestämma över såväl sin sexualitet som sin identitet och kropp. Alla ska kunna göra sina egna livsval, fria från begränsande traditioner och värderingar utan att riskera diskriminering.

Som samhället ser ut idag förväntas du tillhöra ett av två definierade kön, och du ska attraheras av personer av motsatt kön. Om du inte lever efter dessa normer riskerar du utsättas för hot, hat och våld. 

HBTQ+personer i allmänhet – och unga transpersoner i synnerhet – har högre risk för psykisk ohälsa, drabbas i större utsträckning av diskriminering, trakasserier, hot och hat. 

SSU står upp för alla människors rätt att älska vem de vill och leva som de vill. Därför kräver vi krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hat mot HBTQ+personer. 

  • Inför kunskap om HBTQ+ som en obligatorisk del i undervisningen i sex, samtycke och relationer och utbilda all personal i offentlig sektor om diskriminering
  • Polisens särskilda demokrati- och hatbrottsgrupper ska bli fler, och finnas i hela landet
  • Ändra reglerna kring blodgivning så riskbeteende, inte sexuell läggning, spelar roll. Homosexuella män i stadigvarande sexuella relationer eller i celibat ska få ge blod.

Använd din röst!