Ekonomisk jämlikhet

Rättvist och smart

SSU vill att alla människor ska vara fria att nå sina drömmar. Det ska inte spela någon roll vilka föräldrar du har eller var i Sverige du växer upp, du ska ha lika goda chanser att uppnå din fulla potential.

Så är det inte i Sverige idag. Föräldrarnas inkomster, utbildningsbakgrund och bostadsort avgör för ofta vilka möjligheter unga människor får i Sverige idag. Det är ett bevis på att ekonomiska klyftor begränsar individens frihet i Sverige. Klyftorna mellan de rikaste svenskarna och vanliga inkomsttagare har ökat i rekordfart de senaste 40 åren, snabbare i Sverige än i något annat rikt land.

SSU vill ha ett samhälle där vi håller ihop. Ingen väljer sina föräldrar, därför måste vi ge alla barn och unga samma chanser i livet.

Alla skolor ska vara bra skolor och våra städer ska inte vara segregerade efter inkomster. Alla som jobbar och bidrar ska kunna få en bra lön och känna ekonomisk trygghet. De allra rikaste miljonärerna och miljardärerna måste bidra mer till vår gemensamma välfärd. Det är när vi investerar i varandra som vi blir starkare tillsammans.

  • Inför en proggressiv förmögenhetsskatt och kapitalvinstskatt – de som äger mycket aktier i företag, dyra fastigheter och lyxyachter ska betala mer i skatt
  • Ändra skattesystemet så att skillnaderna i skatter och kommunal service blir mindre mellan olika kommuner 
  • Gör det billigare att vara med i facket och öka kunskapen om arbetares rättigheter.

Håller du med?

Du behövs i kampen för en jämlik framtid