Demokrati

Till frihetens försvar

Demokratin är en förutsättning för frihet, jämlikhet och solidaritet. Idag hindrar sociala, ekonomiska, geografiska och kulturella klyftor i samhället människors jämlika tillgång till makt och inflytande.

I samhällen där klassklyftorna och orättvisorna är stora uppstår sprickor och misstro mellan grupper, som tillsammans utgör grogrund för olika former av växande extremism – allt från högerextremism och nazism till fundamentalism och terrorism. Näthatet härjar fritt och många skräms till tystnad och bort från samhällsengagemang. En risk med dagens snabba informationsflöden är den stora mängden fake news som sprids för att försvaga vår demokrati.

SSU anser att varje generation måste försvara demokratin – vi kan inte ta den för given. Demokratins grundläggande värden och rättigheter är överordnade andra intressen och ska försvaras mot hot och angrepp från antidemokratiska krafter. Man ska inte kunna använda sig av demokratin och dess principer för att förgöra densamma. Det behövs ett totalförbud mot finansiering av såväl nazistiska, fascistiska och andra liknande antidemokratiska organisationer.

De olika digitala och sociala plattformarna behöver ta ett större ansvar för vad som sprids på dem. Det måste bli lättare för människor att veta om nyheter kommer från en seriösa källor som följer de pressetiska reglerna.

  • Kräv att digitala och sociala plattformar märker upp innehåll som sprids på plattformar utifrån ursprung samt moderar bort hot, hat och diskriminering på ett mer seriöst och snabbt sätt
  • Fördubbla statens anslag till public service på nätet och att Public Service ska ta ett större nyhets- och innehållsansvar digitalt
  • Inför ett totalförbud mot finansiering av såväl nazistiska, fascistiska och andra liknande antidemokratiska organisationer och stoppa dem från att demonstrera på gator och torg

Du behövs. Ta ställning!