1 december 2020

Rapport: sämre löneutveckling med svaga fack

Idag släpper SSU en rapport om hur den fackliga organiseringsgraden påverkar löneutvecklingen i Sverige. I rapporten konstaterar vi att starka fack med hög anslutningsgrad likt den svenska fackföreningsrörelsen har en avgörande roll i att stärka löntagarnas ställning på arbetsmarknaden genom att ge högre reallöner. Sambandet kvarstår när man kontrollerar för andra viktiga faktorer så som landspecifika förhållanden, sysselsättningsgrad och produktivitet över tid inom alla OECD-länder under 2010-talet.

Idag släpper SSU rapporten Hur påverkar facklig organisering lönerna? I rapporten konstaterar vi att starka fack med hög anslutningsgrad likt den svenska fackföreningsrörelsen har en avgörande roll i att stärka löntagarnas ställning på arbetsmarknaden genom att ge högre reallöner. Sambandet kvarstår när man kontrollerar för andra viktiga faktorer så som landspecifika förhållanden, sysselsättningsgrad och produktivitet över tid inom alla OECD-länder under 2010-talet.

– Det var slående hur tydligt vi ser att svenska fack ökat inkomstjämlikheten historiskt och än idag fortsätter lyfta alla löntagares inkomster. Utan starka svenska fack och deras solidariska lönepolitik hade Sverige varit mer ojämlikt, säger Anton Svensson, rapportförfattare.

SSU tog fram rapporten för att belysa vikten av politiska åtgärder för att bibehålla den svenska modellen och vända trenden med försvagade fackförbund. Sedan 1990 har den fackliga organiseringsgraden minskat drastiskt även om den internationellt sett är på höga nivåer.

– Det är politiska beslut som lett till att fackliga organiseringen försvagats i Sverige, särskilt i vissa branscher. Det handlar om de nya otrygga och kortvariga anställningsformerna och ökade kostnader för medlemskap i facket och a-kassan. Nu måste politiken vända trenden innan vi blir som USA och grogrunden för högerpopulism växer sig starkare i vårt land, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Till Socialdemokraterna kongress har SSU skickat in motionen Jämlikhetslöftet, som innehåller 14 förslag för ett mer jämlikt samhälle. I motionen finns förslag om att införa avdragsrätt för fackmedlemsavgiften och att nyanställda ska ha rätt till facklig introduktion på arbetstid. Läs mer om Jämlikhetslöftet.