19 oktober 2020

Sverige måste sluta vara skatteparadis för rika

Idag publicerar SSU en rapport som visar att en progressiv kapitalvinstskatt med samma skattenivåer som i Danmark skulle inbringa statskassan uppemot 63 miljarder mer per år. Det danska systemet har inga undantag för olika bolagsformer och skattenivån för kapitalvinster under 68 500 kr är 27 % och skatten för vinster större än så är 42 %.

Enligt inkomstdata från SCB för 2018, som ligger till grund för beräkningarna, skulle enbart den rikaste tiondelen svenskar påverkas av en sådan skattehöjning.

Till vänster: Emma Fastesson Lindgren, rapportförfattare. Till höger: Philip Botström, SSU:s ordförande.

– Jag var medveten om att kapitalinkomsterna i Sverige är ojämlikt fördelade, men att hela 65% av alla kapitalvinster går till den rikaste procenten i Sverige chockerade även mig. Om Sverige hade följt Danmarks modell för kapitalbeskattning hade endast de rikaste 10 procenten påverkats av den högre skattesatsen. Detta skulle inbringa ytterligare 63 miljarder till det allmänna. Så kan vi finansiera välfärdens behov utan att höja skatten på arbete, säger Emma Fastesson Lindgren, rapportförfattare.

Rapporten baseras på offentlig inkomstdata från SCB och bekräftar tidigare rapporter som visar att främsta orsaken bakom den växande ojämlikheten är de snabbt växande kapitalvinsterna och deras koncentration hos ett fåtal förmögna svenskar.

– SSU ville ta fram denna rapport för att svart och vitt på kunna se hur stora tillskotten till välfärden skulle bli om de allra mest förmögna svenskarna bidrog mer till tryggheten i Sverige. I Januariavtalet utlovas en skattereform som ska bidra till ökad jämlikhet och välfärdens finansiering, en progressiv kapitalvinstskatt är det bästa sättet att uppnå det. Det talas mycket om att Sverige borde lära mer av Danmark, gör gärna det även när det kommer till deras kapitalskatter, säger Philip Botström, SSU:s förbundsordförande.

Rapporten är författad av Emma Fastesson Lindgren, masterstudent vid University College London och tidigare på Handelshögskolan i Stockholm. Fastesson Lindgren är även vice förbundsordförande för S-studenter.

Länk till debattartikeln i Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/OQp2rE/sverige-ska-inte-vara-skatteparadis-for-rika

Läs hela rapporten.