Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

 

 

Kandidater till SSU:s förbundsstyrelse 2023

Här kan du läsa hur alla kandidaterna till SSU:s förbundsstyrelse presenterar sig själva. Kongressen väljer ledamöterna i förbundsstyrelsen och övriga val.

Lisa Nåbo, Östergötland, 1994, förbundsordförande (valberedningens förslag)

Jag ställer upp till omval som SSU:s förbundsordförande för att jag vill bidra med min energi och kraft för ett rättvist Sverige. Att ungas framtidstro minskar är inte konstigt med klimatförändringar, bostadsbrist, kriminalitet, vårdköer och ständigt ökande ekonomiska klyftor.

Visa mer

Diyar Cicek, Dalarna, 1995, förbundssekreterare (valberedningens förslag)

En kort berättelse om ett orättvist Sverige – och varför jag och Lisa ställer upp till omval som förbundssekreterare och förbundsordförande för SSU 🌹

Visa mer

Arian Twana, Västmanland, 2003, ledamot (valberedningens förslag)

I två år har jag suttit som distriktsordförande för SSU Västmanland. Jag tog över ett distrikt som inte hade mycket aktivitet. Det fanns få engagerade medlemmar och vi var få medlemmar överlag. Men jag såg potential, och under mitt ledarskap ingår Sveriges femte största stad numera i ett distrikt som har över tusen medlemmar och en mycket engagerad medlemskår.

Visa mer

Assar Wixe, Göteborgsområdet, 1998, ledamot

Kort och gott: Jag vill fortsätta arbeta för ett SSU där vi tar tillvara på varje medlems potential och för att vi ska vara en relevant röst i samhällsdebatten för demokratisk socialism. Vill även fortsätta bidra med erfarenhet när många i organisationen gått med under eller efter pandemin.

Visa mer

Björn Friberg, Stockholms län, 1999, ledamot

För att vår rörelse ska vara så stark som möjligt behöver förbundsstyrelsen ha en bredd av olika kompetenser. Vi behöver ledamöter som är duktiga på vår organisation, vi behöver ledamöter som har en tydlig facklig koppling, och vi behöver ledamöter som är duktiga sakpolitiskt. Bara för att nämna några viktiga aspekter.

Visa mer

Christopher Lindvall, Stockholms län, 1996, ledamot (valberedningens förslag)

Jag bor i Järfälla kommun i Stockholms län tillsammans med min sambo. Studerar för tillfället en master i Statsvetenskap och är kommunpolitiker i Järfälla. Jag har också haft den stora äran att vara SSUs internationella ledare i två år och även suttit som ersättare i riksdagen. I år har jag varit medlem i SSU i 10 år!

Visa mer

Drinor Selmani, Västernorrland, 1999, ledamot

För att jag vill främja norrlands & landsbygds relaterade frågor inom SSU förbundet. Vidga SSU till landet mellan stor städerna. Jag brinner även för utbildnings och EU politik.

Visa mer

Edvina Palmcrantz, Jönköpings län, 2000, ledamot (valberedningens förslag)

Vår generation har vuxit upp med kriser som avlöser varandra. En pandemi, ett krig i vårt närområde, en klimatkris och en skenande ojämlikhet. SSU måste vara det ungdomsförbund som samlar när andra krafter splittrar.

Visa mer

Elin Hjärtqvist, Skaraborg, 2000, ledamot

Jag är en social engagerad 23 åring som både till vardags och i mitt yrke på olika sätt arbetar med människor och att skapa goda förutsättningar för alla individer. Sedan gymnasiet har jag en fastanställning på en förskola där jag också är arbetsplatsombud. Sedan två år sedan bor jag i en lägenhet inne i Skövde. Timmarna jag inte lägger på jobbet lägger jag på SSU, engagemang i partiet samt serietittande och mys med familj och vänner.

Visa mer

Felix Lundqvist, Västmanland, 1997, ledamot

jag vill bidra till en SSU-organisation som kan stärka det lokalpolitiska engagemanget på landsbygden såväl som i storstäderna genom konkreta metoder om hur vi utbildar och organiserar våra medlemmar. Jag vill särskilt arbeta för att stärka våra lokala klubbar i att driva fram kommunpolitiska och regionala förändringar, så att medlemsvärvning och politisk påverkan går hand i hand.

Visa mer

Katarina Memetovic, Fyrbodal, 1999, ledamot (valberedningens förslag)

Jag heter Katarina Memetovic, en 23-årig Trollhättebo som studerar juristprogammet i Göteborg. Mycket av min tid går ut på att plugga och engagera mig politiskt på olika sätt. På min fritid ser jag alltid framemot att umgås med min familj och vänner, det är de som ger mig energi och kärlek för att sedan kunna prestera.

Visa mer

Lina Olsson, Skåne, 1997, ledamot (valberedningens förslag)

Jag vill fortsätta arbeta för ett jämställt förbund och med att utveckla och tillgängliggöra våra studier för alla medlemmar.
Visa mer

Loke Wasling, Sjuhärad, 2002, ledamot

Jag kandiderar till SSUs förbundsstyrelse för att jag anser att vi måste bli mer ideologiska. Vårt förbund har lagt stort fokus på organisations hälsa.

Visa mer

Lotta Wiechel, Västerbotten, 2000, ledamot (valberedningens förslag)

Jag är studieledare i förbundsstyrelsen nu och vill fortsätta arbetet med att alla medlemmar ska ha bildningen nära oavsett vars i landet de bor.
Visa mer

Ludvig Malmquist, Kronoberg, 1995, ledamot

Eftersom folk från många olika led i organisationen har uttryckt att dem tror på mig, vill gärna se mig i denna roll eftersom de tror jag skulle göra ett bra jobb valde jag att tacka ja.

Visa mer

Mariam Asghari, Stockholm, 1998, ledamot

Jag kandiderar till förbundsstyrelsen för ännu en mandatperiod. Under min tid i förbundsstyrelsen har jag framförallt arbetat med vårt internationella verksamhet, där det viktigaste för oss har varit att sänka trösklarna in till det internationella engagemanget.

Visa mer

Märta Alnebratt, Göteborg, 2000, ledamot (valberedningens förslag)

Jag kandiderar för att jag vill ha ett SSU där de olika organisationsnivåerna har bättre kontakt och fler broar mellan dem.

Visa mer

Nicole Ilias, Stockholms län, 2001, ledamot

Jag kandiderar för att SSU ska finnas där för alla unga i Sverige. Genom de åren jag varit aktiv har jag fått ta del av både det bästa och det värsta av SSU, organisationen har kommit långt idag men det finns alltid arbete kvar för att utvecklas både politiskt och organisatoriskt. Jag vill med mina erfarenheter jag fått genom alla dessa år lyfta det bästa som SSU har att erbjuda.

Visa mer

Oskar Andersson, Göteborg, 1995, ledamot

SSU har gett mig kunskap, massvis med erfarenhet och mod. Fokuset i mina tidigare förtroende uppdrag har alltid vara att ge tillbaka till organisationen så att våra nya medlemmar får ännu mer kunskap, erfarenhet och mod.

Visa mer

Oskar Leinonen, Norrbotten, 1998, ledamot (valberedningens förslag)

Jag kandiderar till förbundsstyrelsen av flera anledningar. Det som driver mig mest till att kandidera till SSU:s förbundsstyrelse är att vi behöver bygga upp våran folkrörelse starkare än någonsin. Mer personer behöver få en djupare syn på vad vi står för.

Visa mer

Sebastian Rasmusson, Uppland, 2003, ledamot (valberedningens förslag)

Jag har varit förtroendevald för SSU i sju år. Det har varit, och fortsätter att vara, mitt livs ynnest.

Visa mer

Shabnam Zamani, Halland, 2001, ledamot (valberedningens förslag)

I dagens samhälle behandlas människor som handelsvaror och vinst prioriteras framför den enskildes frihet. Solidaritet har blivit en accessoar istället för en självklarhet.

Visa mer

Tora Bergström, Stockholm, 2002, ledamot (valberedningens förslag)

Det känns otroligt ärofylld att få bli nominerad till att representera SSU Stockholm i förbundsstyrelsen. Att bli backad av distriktets skarpa medlemmar kanske är det finaste som finns.

Visa mer