Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

SSU:s kongress 2023

Sverige behöver en ny regering och socialdemokraterna behöver ny politik. Tack för kongressen 2023!

Gå till eventet på SSU+ här.

Nya förbunds­styrelsen
SSU:s politik
Eventet

FAQ

Frågor?

Pressfrågor? Mejla till press@ssu.se. Här finns bilder på våra företrädare. Övriga frågor? Mejla till kongress@ssu.se.

 

När kommer valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse?

Du kan nominera till förbundsstyrelse, revisorer och övriga val via valberedningen@ssu.se fram till och med 23 april. Senast tre veckor innan kongressen drar igång kommer valberedningens förslag finnas tillgängligt.

När får alla ombuden alla handlingar inför kongressen?

Handlingarna skickas ut till ombuden den 9 juni.

Vilka politiska program kommer att behandlas under kongressen?

Under kongressen behandlas förbundsstyrelsens förslag till ett politiskt handlingsprogram med fyra avsnitt: Välfärd i hela landet, Sverige i Europa, Arbete och ekonomisk rättvisa, En solidarisk och hållbar omställning. Kongressen behandlar även inskickade motioner.

Det är min första kongress. Hur förbereder jag mig på bästa sätt som ombud?

Ha koll på handlingarna, delta på delegations- och ombudsträffar, ställ frågor till andra ombud och din delegationsledare som varit på kongresser förut och hör av dig till kongress@ssu.se.

Hur ställer jag upp som ombud?

Alla medlemmar kommer att få information via e-post om möjligheten att nominera ombud och hur valet av kongressombud går till. Nomineringsperioden öppnar 31 mars och avslutas 12 april. Val av ombud sker genom omröstning under perioden 20 april–11 maj.