Hur stor är egentligen invandringen?

Hej!

Hur stor är egentligen invandringen till Sverige? Hur har den sett ut? Och hur borde vi göra framöver?

Vill du också ha en reglerad invandring och en ordnad asylprocess? Rösta på Socialdemokraterna 11 september.

  • Asyl ska sökas till hela EU och ansvaret för asylprövning och mottagande ska fördelas rättvist mellan medlemsländerna. Medlemsländer som vägrar ta ett solidariskt ansvar ska straffas ekonomiskt.
  • För att erbjuda ett tryggt och likvärdigt mottagande av asylsökande som stärker integrationen vill vi avskaffa EBO-lagen och införa mottagandecenter som kan snabba på asylprövningstiden.
  • Återinför arbetsmarknadsprövning för att få arbetstillstånd och höj lönekravet. Arbetskraftsinvandring ska bara ske till branscher med arbetsbrist och arbetskraftsinvandrare måste ha råd att leva i Sverige.
Gå med gratis
Vår politik
Om SSU