Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Logotyp

Vår logotyp är en av de viktigaste delarna i vår identitet. Logotypen ska fungera som en tydlig och kraftfull avsändare, och ska alltid framställas på ett enhetligt sätt genom alla kommunikationskanaler.

SSU:s logotyp

Logotyp med ordmärke

Logotypens grundutförande kompletteras av logotyp med ordmärke, både nationellt och för distrikt, kommuner, klubbar och nätverk.

Du kan själv generera din lokala förenings logotyp och profilbild i Canva.

Logotyp med ordmärke.
Mastérdokument-TK
Logotyp med lokalt distrikt.

Friutrymme

Friutrymmet är den yta kring logotypen som ska vara fri från övriga objekt. Utrymmet är till för att försäkra en tydlig exponering av logotypen.

Riktlinjen för friutrymmet är 2/3 delar av logotypens höjd, vilket bestämmer hur litet det minsta friutrymmet runt logotypen får vara.

Friutrymmet är den yta kring logotypen som ska vara fri från övriga objekt. Utrymmet är till för att försäkra en tydlig exponering av logotypen.

Placering

Logotypen får placeras på flera olika sätt, men ska alltid vara centrerad på sin angivna ytas bredd. Detta för att skapa en enhetligt och konsekvent uttryck. Logotypen kan placeras i överkant, i mitten eller i nederkant, beroende på situation.

Centrerad logotyp i överkant.
Centrerad logotyp i överkant.
Centrerad logotyp i mitten.
Centrerad logotyp i mitten.
Centrerad logotyp i nederkant.
Centrerad logotyp i nederkant.

Do

Logotypen får endast användas i SSU:s röda och vita färg. De svartvita varianterna används i undantagsfall, där fyrfärgstryck inte är möjligt eller när det finns krav på en förenklad logotyp.

Vit logotyp mot röd bakgrund.
Vit logotyp mot röd bakgrund.
Röd logotyp mot vit bakgrund.
Röd logotyp mot vit bakgrund.
Röd logotyp mot mörklila bakgrund.
Röd logotyp mot mörklila bakgrund.
Svart logotyp mot vit bakgrund.
Svart logotyp mot vit bakgrund.
Vit logotyp mot svart bakgrund.
Vit logotyp mot svart bakgrund.

Do not

Logotypen får inte skevas, aldrig ställas i någon annan färg än rött, vitt eller svart, eller användas med skuggor eller andra effekter.

Logotypen ska aldrig skevas.
Logotypen ska aldrig sättas i mörklila färg.
Logotypen ska inte ha något effekt, till exempel skuggning.

Ladda ned

SSU:s logotyper finns tillgängliga både för print och digital användning. Tänk på att alltid använda vektoriserad logotyp för printade enheter.

Ladda ner logotyper ↓