Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

 

Layout

Genom ett tydligt layout- och gridsystem skapar vi igenkänning och ett enhetligt uttryck. Det hjälper även till att underlätta användandet av identiteten i det dagliga arbetet.

Gridsystem

Tack vare ett enkelt gridsystem kan igenkänning skapas i alla led. SSU:s layout byggs upp av ett basraster som underlättar för bild och text att förhålla sig till varandra.

Ett enkelt basraster sätter struktur för layouten, där marginal mellan bild och ytterkant adderas. Antalet spalter anpassas efter format och kan variera mellan 14-20 stycken.
Basrasteret guidar sedan när logotyp och text adderas till layouten. Sträva efter att logotyp och rubrik ska ligga över både bild och bakgrund.
Färdigt resultat. Tänk på att kontrasten mellan bakgrund, bild och grafik bör vara tydlig.

Exempel på basraster

Basrastret storlek kan variera beroende på vad som passar formatet. Basrastret är uppbyggt av ca 14-20 kvadrater som går jämnt ut på ytans bredd.

Genom basrastret skapar vi en genomgående struktur i hur vi placerar text, bild och logotyp tillsammans.

Exempel på grid med 18 st kvadrater i basraster, där antalet kvadrater går jämnt ut på höjden.
Antalet kvadrater i basrastrets höjd kan variera och behöver nödvändigtvis inte gå jämnt ut då vissa format är fasta. Låt i de fallen formatet fortsätta nedanför sista hela kvadraten.

Kommunikationsnivåer

Genom att reglera färger kan identitetens uttryck varieras och anpassas efter tillfälle och målgrupp. Från ett enklare uttryck med vit bas och röd grafik, till en mörklila bakgrund med röd grafik och bård.

Vit bas med röd grafik.
Röd bas med vit grafik. Layouten kan kompletteras av den rosa bården.
Mörklila bas med röd grafik ger ett energirikt uttryck. Layouten kan kompletteras av den rosa bården.

Bården

Bården kan adderas vid behov, både som dekor och som kommunikationsbärare. Kommunikationen i bården kan anpassas efter tillfälle.

Bården placeras i en spalt i basrastret.
Primärt kommuniceras “SSU Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund” i bården.
Informationen i bården kan anpassas efter tillfälle.