Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

 

Kraft för rättvisa

”Kraft för rättvisa” är ett budskap som SSU kommer att använda i kommunikationen hela vägen fram till valet. Syftet är att på sikt stärka den grundläggande bilden av SSU – vad vi står för, vad vi vill åstadkomma och vår roll i opposition.

SSU-manér

Som ett grundmanér kan SSU:s logotyp kompletteras av ”Kraft för rättvisa”, på liknande sätt som SSU:s distriktslogotyper. Denna version kan användas i mer formella sammanhang där budskapet kan tonas ned. Budskapet ”Kraft för rättvisa” kan även placeras i bården, både som animerad eller stilla.

SSU-logotyp med budskap.
Stilla bård med budskap.

Sticker i SSU-manér

När vi vill att ”Kraft för rättvisa” ska ta mer plats använder vi ”stickers” med budskapet satt i SSU-manér. Stickern finns i flera olika färgställningar och både med och utan avsändaren ”Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund”. Bakgrund eller färg på logotyp bestämmer vilken som bör användas.

Stickern kan användas både separat och tillsammans med SSU:s logotyp. De kan fungera som ett extra lager på kommunikation och både placeras ovanpå text, bild eller logotyp.

Sticker tillsammans med budskap.
Sticker tillsammans med logotyp.
Man bör alltid ha beaktande att kontrasten mellan bild, logotyp och sticker ska vara god. Sticker ska inte ha samma färg som logotyp.

Unika ordmärken

För att kunna kommunicera kreativt på varierade oväntade sätt och sprida budskapet brett finns unika ordmärken som är helt fristående från SSU:s grafiska identitet. Här är den lite rebelliska lekfullheten och en del av kraften. Alla kan hitta sin favorit. Unika ordmärken kan användas i allt från sociala medier till merch.

Ett kul sätt att tala mer direkt till en målgrupp eller hitta en visuell anknytning till den kontext du vill kommunicera i.

Flera unika ordmärken kan tas fram med tiden för att till exempel kunna anspela på ett aktuellt ämne eller generella trender.

Exempel

De unika ordmärkena kan användas på liknande sätt som stickers i SSU-manér, alltså kunna placeras ovanpå text, bild eller logotyp.

Unikt ordmärke tillsammans med budskap.
Unikt ordmärke fristående med logotyp.

Ladda ned

Här kan du ladda ned och använda vårt paket med ordmärken. Animerade varianter finns på SSU:s Giphy.

Paket Kraft för rättvisa ↓