Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

 

Färger

Den röda färgen är den naturliga hjälten i SSU:s identitet, den skapar igenkänning och ger en kompentent bas för identiteten. Färgpaletten kompletteras även av mörklila och rosa, som bidrar med energi och skapar ett mer särpräglat uttryck.

Färgvärden

Färgpaletten består av rött, mörklila, rosa, svart och vitt. Nedan hittar du färgvärden, både för print och digital användning.

Se till att använda rätt färgsystem anpassat för hur färgen ska återges: RGB för digitala kanaler, CMYK eller PMS för tryckproduktion och merch. Vi rekommenderar alltid ett provtryck för att säkerställa att färgerna uppfattas korrekt.

Röd
PANTONE: 185 C
CMYK: 0 / 100 / 85 / 0
RGB: 237 / 27 / 52
HEX: #ed1b34

Mörklila
PANTONE: 2627 C
CMYK: 85 / 100 / 6 / 49
RGB: 52 / 0 / 52
HEX: #340034

Vit
PANTONE: –
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255
HEX: #ffffff

Rosa
PANTONE: PINK C
CMYK: 0 / 100 / 0 / 0
RGB: 221 / 0 / 157
HEX: #DD009D

Svart
PANTONE: Black C
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
RGB: 0 / 0 / 0
HEX: #000000

Färgkombinationer

Här nedan ser du vilka typer av färgkombinationer som är godkända att använda samt vilka som inte är det. Alla texter sätts generellt i vitt, rött eller mörklila, med god kontrast mot bakgrunden.

Godkända färgkombinationer

Röd / Vit
Mörklila / Röd
Röd / Mörklila
Vit / Röd
Vit / Mörklila
Mörklila / Vit

Ej godkända färgkombinationer

Röd / Rosa
Mörklila / Rosa
Vit / Rosa
Rosa / Vit

Den rosa färgen används uteslutande till bården, och hamnar då ovanpå en röd eller mörklila bakgrund vilket är okej. Texter eller logotyp sätts aldrig i rosa.

Exempel på hantering av färger

Tillsammans bildar färgerna en dynamisk helhet. Rubriker och texter kan sättas i rött, vitt eller mörklila, medan den rosa färgen återfinns i bården.

Sekundära färger

De sekundära färgerna använder vi när vi pratar om andra partier i till exempel sociala medier. Det gör vi för att tydligare särskilja vad som är vår kommunikation och vad som handlar om våra meningsmotståndare.

Färgvärden

Färgpaletten kompletteras av ytterligare fyra färger som försöker täcka in det politiska spektrat. Dessa färger används främst i sociala medier för att särskilja egna politiska frågor från våra meningsmotståndare.

Brun – SD
CMYK: 0 / 5 / 9 / 69
RGB: 78 / 65 / 56
HEX: #4e4138

Blå – M, KD och L
CMYK: 39 / 29 / 0 / 44
RGB: 44 / 71 / 144
HEX: #2C4790

Grön – MP och C
CMYK: 36 / 0 / 20 / 64
RGB: 0 / 93 / 43
HEX: #005D2B

Röd – S och V
CMYK: 0 / 54 / 58 / 33
RGB: 172 / 35 / 24
HEX: #AC2318

Exempel på hantering av sekundära färger

Så här kombineras färgerna när vi motsätter, eller fördjupar oss i, det våra meningsmotståndare kommunicerar.

I exemplet ovan är det M och KD, med stöd av SD, som driver frågan.
I exemplet ovan är det de styrande i Stockholm som driver frågan. I detta fall lyfter vi fram MP:s delaktighet i frågan genom att göra den gröna färgen primär.
I exemplet ovan är det SD med stöd av M, KD och L, som driver frågan.

Ladda ned

Här kan du ladda ned och installera SSU:s färgpalett. Mapparna innehåller RGB-värden för digitala användning samt CMYK- och PMS-värden för tryck.

Ladda ner färgvärden ↓