Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

 

Bildmanér

SSU: bildmanér är tillåtande och ärligt. Genom användandet av bild skapas ett personligt tilltal som upplevs genuint, inbjudande och ungt.

Riktlinjer

SSU:s bilder ska upplevas genuina, inbjudande och unga. Man vill identifiera sig och se människan bakom bilden.

Bilderna får ett ärligt uttryck genom att inte vara för tillrättalagda.

Med ett tillåtande bildmanér, oavsett om det är taget av en fotograf eller av ett lokalt förbund, skapas ett eklektiskt men enhetligt uttryck.

Bildernas ljussättning får gärna vara med hårt ljus, vilket ger ljusa bilder med tydliga skuggor. Det skapar ett karaktäristiskt och enhetligt uttryck för SSU.

Ladda ned

Här kan du ladda ned ett Lightroom-filter som underlättar att efterlikna och följa SSU:s bildmanér.

Skapa ett Adobekonto. Ladda ner mobilappen och Lightroom för dator.

Ladda ner förinställning ↓