Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

 

Animation

Genom att använda animationer i digitala kanaler kan vi kommunicera kraft och rörelse. Dessa tar uttryck som animerade illustrationer samt typografiska animationer.

 

Hantering

De animerade illustrationerna används primärt självständigt eller tillsammans med kortare kampanjslogans och logotyp, men kan även kombineras med bild och text som ett förstärkande grafiskt element. Dessa följer i regel samma uttryck som illustrationsmanéret.

Typografianimationerna används för att kommunicera kortare texter och textas då ut en mening i taget. Vissa ord kan här understrykas för att betonas ytterligare.

Du kan hämta och använda .gif-filer också på Giphy.

Illustration ritas upp och växer fram.
Illustration loopas.
Budskap animeras fram rad för rad, där vissa ord kan understrykas för att betonas ytterligare.

Teknisk information

Animationerna ska alltid använda easing med en något långsammare ingånghastighet för en naturlig och accelerande känsla. Animationerna ska kännas flytande och inte för ryckiga.

Animation med easing ger en naturlig och accelererande känsla.
Animation utan easing ger ett stelare intryck.

Ladda ned

Här kan du ladda ned animationer av våra illustrationer, både färdiga .mov-/.gif-filer samt arbetsfiler.

Ladda ner animationer ↓