Utbildning

För allas lika möjligheter

SSU vill att alla människor ska ges goda förutsättningar att nå sina drömmar. Det ska inte spela någon roll vilka föräldrar du har eller var i Sverige du växer upp, du ska ha lika goda chanser att uppnå din fulla potential.

Så är det inte i Sverige idag. Föräldrarnas inkomster, utbildningsbakgrund och bostadsort avgör för ofta vilka möjligheter unga människor får i Sverige idag. Eftersom skolan är underfinansierad och lika segregerad som bostadsmarknaden blir möjligheterna olika för barn från olika familjeförhållanden. Eftersom kraven på arbetsmarknaden blir allt tuffare måste också möjligheterna till utbildning bli större.

SSU vill se ett större nationellt ansvar för en jämlik skola där alla barn får samma möjligheter.

Alla skolor ska vara bra skolor och elever med olika bakgrund måste mötas. Skolvalet ska integrera, inte segregera elever. Det kräver att kommunala och privata friskolor har ett gemensamt system för antagning som inte bara tar hänsyn till kötid och avstånd till skolan. Att växa upp i en fattig kommun ska inte betyda en sämre skola, därför måste politiken på riksnivå ta större ansvar för skolan. Skattepengarna till skolan ska gå till utbildning, inte in i privata friskolors ägare. För att alla unga ska ha råd att plugga efter gymnasiet måste även CSN:s studiemedel kraftigt höjas.

  • Skolan behöver garantera studiero och en god arbetsmiljö för alla. SSU vill se ett maxtak för hur många elever en lärare ska ansvara över och att barn ska få frukost i skolan
  • För att alla unga ska ha råd att plugga efter gymnasiet måste även CSN:s studiemedel kraftigt höjas
  • Vinstuttag från skattefinansierade skolor är ett systemfel som går ut över elever och personal och måste stoppas
  • Skolvalssystemet måste förändras i grunden så alla får samma chans att välja skola. Elever ska välja skola, skolor ska inte välja elever. Ta bort kötiden, låt alla barn söka samtidigt på lika villkor