Sjukvård

Vård efter behov – inte plånbokstorlek

Sjukvården ska vara solidarisk och alla ska vara med och bidra. Oavsett var du bor eller hur mycket du tjänar ska du kunna lita på att vården finns där när du behöver den. Pengarna som vi betalar in i skatt ska gå till vården – inte till bolagsvinster eller aktieutdelningar till riskkapitalister.

Vårdpersonalen skriker efter fler kollegor, det behövs mer resurser. Att privata vårdcentraler och sjukhus skickar miljonbelopp i vinst till sina ägare samtidigt som vårdpersonal varslas på många sjukhus och vårdcentraler är fullständigt oacceptabelt.

SSU vill att alla ska kunna lita på sjukvården oavsett inkomst och utbildningsnivå. Sjukvården kan inte vara en marknad, därför ska inte vinstdrivande företag styra den.

Arbetsmiljön inom vården behöver förbättras så att fler vill och orkar arbeta ett helt yrkesliv. För att minska slit och stress behöver de anställda få fler kollegor som kan hjälpa till att dela på arbetet. Därför är det viktigt att höja lönerna inom välfärden. I de fall där kommuner eller landsting har svårt att rekrytera till bristyrken vill SSU se att staten åtar sig att erbjuda studiefinansiering för att säkra en stabil personalförsörjning inom välfärden.

Arbetsmiljön inom vården behöver förbättras så att fler vill och orkar arbeta ett helt yrkesliv. För att minska slit och stress behöver de anställda få fler kollegor som kan hjälpa till att dela på arbetet. Därför är det viktigt att höja lönerna inom välfärden. I de fall där kommuner eller landsting har svårt att rekrytera till bristyrken vill SSU se att staten åtar sig att erbjuda studiefinansiering för att säkra en stabil personalförsörjning inom välfärden.

  • Fasa ut de vinstdrivande företagen inom sjukvården för att garantera att skattepengar går dit de är avsedda
  • För att säkerställa nödvändig kompetensförsörjning i hela landet behöver den offentliga sektorn bli en attraktiv arbetsgivare. Det behövs fler kollegor, ett lönelyft och avskrivning av studielån för de som tar anställning inom offentlig verksamhet där allvarlig brist råder.
  • Tandhälsa ska inte vara en klassfråga. Tandvård bör likställas med sjukvård och ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd