Försvarspolitik

Försvarspolitik

I den bästa av världar skulle Sverige och Europas länder inte behöva investera i militär försvarsförmåga. Tyvärr lever vi en orolig värld där ondsinta aktörer är villiga att angripa fredliga demokratier för att uppnå sina mål och imperialistiska ambitioner.

Demokratier som Sverige och EU har rätt att försvara sig och vår förmåga måste vara avskräckande för att vi inte ska angripas.

Sverige måste investera i vår militära försvarsförmåga så att vi står starka vid händelse av krig. Värnplikten måste stärkas och kraftigt expanderas utan att sänka kraven på våra soldater. Samtidigt måste vi stärka totalförsvaret. Det handlar om att rusta hela samhället, det som kallas civila försvaret. Vi behöver bygga ut vårt sjukvårdssystem, ha beredskapslager med livsmedel och utrustning, överkapacitet i brandförsvaret och ambulanssjukvården. Fler svenskar behöver få sin kris- och krigsplacering. Alla ska veta sin roll om det värsta inträffar.

SSU vill att Sverige ska utöka försvarssamarbetet med EU. EU kan inte stå handfallna inför gemensamma hot och vi måste vara redo att skydda varandra ifall ett medlemslands territorium kränks.

Därför vill SSU att EU:s fördrag förtydligas med ett uttalat krav på militärt stöd vid väpnat angrepp. SSU ser även ett behov av att EU stärker beredskapen och förmåga att ge stöd vid humanitära kriser och naturkatastrofer inom och utanför unionen. 

  • EU behöver bygga upp militära strukturer för försvar av unionens medlemsländer och ett gemensamt ansvar att bistå varandra militärt stöd vid kränkningar av medlemsländernas territorium tydliggöras i EU:s fördrag
  • EU ska bygga upp en större förmåga att agera gemensamt vid kriser och naturkatastrofer inom och utanför unionen
  • Investera i utbyggd svensk militär försvarsförmåga, utöka värnplikten och stärk totalförsvaret genom att bygga ut civila försvaret