EU

Sverige i Europa

Genom Europeiska unionen (EU) kan Sverige verka för jämlikhet, löntagares rättigheter och klimatkamp på hela kontinenten och globalt. EU är ett viktigt samarbete, ett samarbete som har gjort det möjligt för många att resa, bosätta sig och arbeta i andra länder.

För SSU är det tydligt att EU nu måste fokusera mer på människorna i unionen framför företag och marknader.

Europasamarbetet har potential att skapa en bättre framtid för alla européer och i förlängningen leda utvecklingen mot en mer rättvis och solidarisk värld. Liksom att Sverige har varit en pionjär inom den feministiska utrikespolitiken ska EU vara densamma inom den gröna utrikespolitiken och för arbetares rättigheter.

EU ska fortsätta vara drivande i att världen uppnår Parisavtalet, stå upp för mänskliga rättigheter i form av en solidarisk migrationspolitik där löntagare inte ställs emot varandra oavsett ursprung och ta kampen mot den ekonomiska ojämlikheten.

  • EU:s klimatpolitik ska bidra till att världen når 1,5 gradersmålet – de rika länderna behöver bli klimatneutrala till år 2040
  • Inför ett Europakort, som är avgiftsfritt för unga upp till 30 år och som kan nyttjas på all kollektivtrafik i hela unionen
  • EU:s medlemsländer ska skydda varandra militärt och bygga upp en en gemensam förmåga att agera humanitärt i konfliktzoner och katastrofdrabbade områden utanför unionen