Bostad

Fler bostäder åt unga!

Det är en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo. Hur vi bygger våra samhällen avgör hur vi lever och jobbar.

Idag låter vi marknaden avgöra både hur och vilka bostäder som byggs. En marknad som styrs av efterfrågan och köpkraft. Det har lett till bostadsbrist, segregation och dåligt planerade bostadsområden för att minska kostnader.

SSU vill att alla ska ha råd att bo tryggt. När det byggs nytt måste det vara gröna energieffektiva bostäder och nya bostadsområden ska motverka segregation.

Idag tvingas allt fler ta stora dyra lån och nya hyresrätter har väldigt höga hyror. Staten bör bygga nya gröna hyresrätter med lägre hyror så fler unga har råd med en bostad. Kraven bör skärpas på alla kommuner att planera blandade områden med hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Ny bebyggelse ska planeras så fler kan åka kollektivt eller cykla.

  • Unga mellan 20–25 år ska omfattas av en nationell bostadsgaranti, där unga ska erbjudas ett hyreskontrakt inom 6 månader från ansökan
  • Staten behöver utöka investeringsstöden till bostadsbyggande och erbjuda förmånliga bygglån till bostadsföretag som bygger och investerar i hyresrätter med lägre hyror
  • Bygg bort segregationen, investera i fler hyresrätter och rusta upp eftersatta bostadsområden så fler kan trivas och känna sig trygga där de bor
  • Bostadsbidraget ska komma fler till del och indexeras