Välkommen!

Hej!

Välkommen till SSU! Nu måste du bara bekräfta medlemskapet via länken du fått från Scrive via SMS eller e-post. Men du, kolla på den här filmen också! Och ladda ner vår app!

Följ @ssu
Hitta event
Vår app

Ett första steg i mångas engagemang är att ta ställning genom medlemskap för att visa stöd för SSU:s idéer och värderingar. Du kan också följa oss på InstagramFacebookTiktokYoutube och Twitter.

Kunskap är makt. I SSU anordnas utbildningar, seminarier och föreläsningar. Många av våra lokalavdelningar och distrikt. Du kan lära dig om alltifrån politik, debatteknik och ledarskap. Alla SSU:s arrangemang är kostnadsfria.

Genom SSU får unga verktyg att förändra samhället. Vi tar ställning och opinionsbildar i frågor som är viktiga för unga. Många socialdemokratiska politiker gick först med i SSU.