17 maj 2018

Vallöfte: S tar krafttag mot den psykiska ohälsan bland unga

SSU och S lovar att ta krafttag mot den psykiska ohälsan bland unga.

Idag presenterade Socialdemokraterna ett stort och viktigt vallöfte till Sveriges unga; att ta krafttag mot den växande psykiska ohälsan. Vallöftet är ett trygghetspaket med fyra reformer för att stärka den psykiska hälsan hos Sveriges unga, bland annat screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan. Att stoppa den växande psykiska ohälsan bland unga är en av de viktigaste välfärdsfrågorna för SSU och för Sveriges unga. Därför är vi stolta över att Socialdemokraterna idag presenterar förslag som SSU tidigare drivit de senaste åren.

– Att nästan 200 000 unga mår dåligt idag kan inte ses som ett individuellt problem, utan ett samhällsproblem som kräver politiska lösningar. Därför är jag oerhört glad över dagens vallöften från Socialdemokraterna för att motverka psykisk ohälsa. Det här är en väldigt viktig fråga för SSU och Sveriges unga, säger SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Förebyggande åtgärder
Psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsosjukdom. Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är särskilt oroväckande. Andelen 13- och 15-åringar som lider av psykisk ohälsa har fördubblats de senaste 30 åren. Nu presenterar Socialdemokraterna förslag för att förebygga och motverka den psykiska ohälsan. Eftersom alla går i skolan är en stärkt elevhälsa den enskilt viktigaste arenan för att jobba förebyggande mot psykisk ohälsa. Därför föreslår Socialdemokraterna bland annat ett screeningprogram inom elevhälsan, som innebär att de fysiska hälsokontroller som idag redan genomförs kompletteras med en psykisk dimension. Det är en viktig förebyggande insats för att se till att ingen ung som mår dåligt ska hamna mellan stolarna. Det liknar det förslag SSU tidigare drivit med ett annat namn: psykologiska hälsokontroller.

–Det ska vara lika självklart att prata om hur man mår, som att väga eller mäta sig. Därför vill vi införa ett screeningprogram inom elevhälsan för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Jag är stolt över att Socialdemokraterna nu går fram med det här förslaget eftersom det är något vi i SSU drivit länge, säger SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Närmare psykiatrisk vård
I Sverige ska inga barn eller unga må dåligt en dag för länge utan att få stöd. Socialdemokraterna vill därför satsa 250 miljoner för att stärka vårdcentralernas kompetens och kapacitet för att ta hand om enkel och medelsvår psykisk ohälsa bland unga, i syfte att avlasta köerna till psykiatrin. Ett annat förslag för att vården ska komma närmare unga är att utveckla digitala hjälpmedel. Många barn och unga upplever att det är enklare att söka stöd och hjälp digitalt än att uppsöka den fysiskt. Dessutom föreslår Socialdemokraterna en särskild satsning för att stärka arbetet med suicidprevention.

Ingen ung som mår dåligt ska behöva vänta en dag för länge innan man får hjälp och stöd från vården. Därför vill vi satsa mer resurser för att avlasta köerna till psykiatrin och utveckla digitala hjälpmedel för att vården ska komma närmre unga, säger SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

De fyra förslagen för att ta krafttag mot psykisk ohälsa:

  • Screeningprogram, regelbundna psykiska hälsokontroller, av barns och ungas psykiska hälsa i skolan för att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa tidigt.
  • Mer resurser för att korta köerna till psykiatrin. Barn och unga som mår dåligt ska ha en vård utan väntan.
  • Utveckla digitalt hjälpmedel för att unga som mår dåligt ska ha snabbt stöd i mobilen.
  • Rätt stöd vid självmordstankar – förstärkt och kompetenshöjande arbete med suicidprevention inom akutvården.

Läs mer om förslagen här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/brett-och-snabbt-stod-till-unga-som-mar-daligt/

Se fyra ungas egna berättelser om sin erfarenhet av psykisk ohälsa