10 juli 2019

Valberedningens förslag till SSU:s förbundskongress 2019

Valberedningen föreslår följande:

Förbundsordförande:

Philip Botström, Värmland, omval

Förbundssekreterare:

Andrea Törnestam, Stockholm, omval

Förbundsstyrelseledamöter:

Jenny Sellsve, Jämtlands län, omval
Klara Holmberg, Skåne, omval
Noor Karim, Gävleborg, omval
Abdirahman Siyad, Halland, nyval
Amalia Rud Pedersen, Göteborg, nyval
Anna Johansson, Västerbotten, nyval
Asal Gohari, Uppland, nyval
Diyar Cicek, Dalarna, nyval
Isak Öhrlund, Jönköpings län, nyval
Lisa Nåbo, Östergötland, nyval
Sofia Andersson, Fyrbodal, nyval
Tajma Sisic, Kronoberg, nyval

Under förutsättning att kongressen fastställer den av förbundsstyrelsen föreslagna stadgeförändringen som innebär en utökad förbundsstyrelse föreslås även:
Josefine Helleday, Sörmland, nyval
Martin Persson, Stockholms län, nyval

Revisorer:

Johanna Storbjörk, Kronoberg, nyval (sammankallande)
Tuva Lund, Stockholms län, omval
Matilda Johansson, Östergötland, nyval

Revisorsersättare:

Robert Johansson, Stockholm, nyval
Patrik Khosravi, Stockholms län, omval
Ola Palmgren, Kronoberg, nyval

I valberedningen har följande personer suttit:
Niklas Säwén (sammankallande), Västernorrland
Agnes Kauranen, Skåne
Alexander Nilsson, Blekinge
Amne Ali, Stockholm
Irma Olofsson, Västerbotten
Kaisa Karro, Östergötland
Pontus Samuelsson, Kronoberg
Sebastian Ghafari, Halland

Vid frågor, kontakta valberedningens sammankallande Niklas Säwén på valberedning@ssu.se