12 december 2018

Uttalande med anledning av MUCF:s beslut att dra in finansiellt stöd till SSU Skåne

Idag meddelade Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor att SSU inte får tillgodoräkna sig klubbarna i SSU Skåne för SSU-förbundets statsbidrag nästkommande år.

Under hösten har det uppmärksammats att SSU Skåne brustit i sitt demokratiska förfarande, vilket också uppmärksammats av MUCF inför bedömningen av statsbidrag 2019. MUCF har nu beslutat att räkna bort klubbarna i SSU Skåne för förbundets statsbidrag nästkommande år. Det förlorade bidraget är på ungefär 60 000 kronor.

– Vi välkomnar att MUCF har gjort den här granskningen och bedömt SSU-förbundets agerande vara tillräckligt. Självklart är det tråkigt att Skånes klubbar räknas bort trots att MUCF har förtroende inför fortsatt process, men vi kommer arbeta både lokalt och nationellt för att återupprätta förtroendet. Det ska inte råda några tvivel om att vi är en organisation som lever upp till våra värderingar i både ord och handling, säger förbundssekreterare Andrea Törnestam.