1 juni 2020

Uttalande med anledning av las-utredningen

Idag kom utredningen om en förändrad arbetsrätt till regeringen. Det är en skrämmande läsning för Sveriges löntagare. Ett av förslagen är att det ska bli enklare för arbetsgivaren att säga upp anställda på grund av personliga skäl. Vidare föreslår utredningen att undantagen från turordningsreglerna ska utökas.

– Det finns förslag i utredningen som är ett direkt hot mot alla löntagare som bor och lever i det här landet. Utredningen ger uttryck för en arbetarfientlig maktbalans mellan arbetsmarknadens parter. Om förslagen får den genomslagskraft som Centerpartiet och Liberalerna vill, kommer det äventyra tryggheten som alla arbetare ska ha rätt till, säger SSU:s fackliga ledare Diyar Cicek.

Diyar Cicek. Foto: SSU.

– Det grundläggande skyddet för arbetarna i lagen om anställningsskydd, finns för att ge alla arbetare en röst på arbetsmarknaden. Det handlar om att den unga tjejen som jobbar som undersköterska, inte ska kunna förlora sitt jobb på grund av att hon står upp mot en chef som är alldeles för närgången. Det handlar om att byggaren som gett halva sitt liv till ett företag, inte ska förlora sitt arbete till följd av att byggaren inte jobbar lika snabbt på ålderns höst. Det handlar helt enkelt om att utredningen förslår att förändra det mest fundamentala på arbetsmarknaden, kommenterar Diyar Cicek.

– För oss i SSU är det tydligt, vi kommer alltid stå upp för arbetarnas trygghet. Vår ståndpunkt är därför att förslagen i utredningen inte ska tas vidare. Vi vill istället se att arbetsmarknadens parter förhandlar fram villkoren på arbetsmarknaden avslutar Diyar Cicek.