9 augusti 2023

Uttalande från SSU:s förbunds­kongress 2023

SSU samlades för sin 42:a förbundskongress från den fjärde till sjunde augusti i Norrköping. Kongressen har antagit ett politiskt handlingsprogram, ett organisatoriskt handlingsprogram, stadgar och genomfört personval.

SSU samlades för sin 42:a förbundskongress från den fjärde till sjunde augusti i Norrköping. Kongressen har antagit ett politiskt handlingsprogram, ett organisatoriskt handlingsprogram, stadgar och genomfört personval.

Klimathotet är vår generations stora ödesfråga. Sverige måste därför leda vägen i den globala omställningen genom att visa att det är möjligt att öka välståndet, dela det mer rättvist och samtidigt bli fossilfria. Så kan vi bidra till att rädda klimatet trots Sveriges lilla andel av de globala utsläppen. Det minskar dessutom vårt beroende av energi från skurkstater.

Alla fossilfria energislag kommer behövas för att elektrifiera samhället och skyndsamt klara av klimatomställningen innan det är för sent. Det inbegriper även kärnkraft om det anses vara nödvändigt för att möta behovet av el när industrin och transportsektorn elektrifieras. Gemensamma investeringar i energiproduktion ska utgå från största möjliga klimatnytta, mängd el och pris. De förnyelsebara energikällorna ska därför fortsatt prioriteras när vi bygger ut vår energiproduktion. 

Visa mer