23 oktober 2019

Uttalande angående situationen i Chile

SSU kräver att Sebastian Pineras regering drar tillbaka de militära styrkorna från Chiles gator och kallar de sociala rörelserna till samtal.

Under flera år har vi följt hur Chile blivit mer ojämlikt och där klassklyftorna ökat trots landets rikedomar. Chile är OECD:s mest ojämlika land och detta har nu fått konsekvenser. SSU stöttar de fredliga demonstranternas krav på ett mer jämlikt samhälle där de rika inte ska tillåtas sko sig på de fattiga. Det nyliberala projekt som startades under Augusto Pinochets regim måste få ett slut.

Det är oroväckande och alarmerande att demonstranter som kräver social och ekonomisk rättvisa möts av stridsvagnar och fullbeväpnade soldater. I en demokrati ska de mänskliga rättigheterna följas och respekteras inte inskränkas. De diktatoriska metoder som använts påminner om Augusto Pinochets regim och den repression diktaturen utsatte den chilenska befolkningen för. När partier som har kopplingar till den förra diktaturen inför undantagstillstånd, utegångsförbud och använder sig av militären blir vi oroade för den demokratiska utvecklingen i Chile.

Det är hög tid för Chile att värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. Sebastian Pineras bör omedelbart avgå samt att regeringen bör ställas till svars för de brott mot mänskliga rättigheter som begåtts. Vi tycker att regeringen med omedelbar verkan startar processen med att författa en demokratisk konstitution. SSU har och kommer alltid vara i solidaritet med den fredliga chilenska frihetskampen.

SSU <3 CHILE