SSU:s valanalys

SSU:s rapport om supervalåret 2014. Ladda nera hela rapporten här.
.
Rapporten är uppdelad i tre delar. Ett som fokuserar på valresultatet – nedbrutet och analyserat ur olika perspektiv. Ett som går igenom ett antal slutsatser av de analyser valanalysgruppen dragit. Den sista delen är ett antal rekommendationer till socialdemokratin, inför kommande valrörelse och vilka utmaningar som finns på sikt.

Det parti som lyckas beskriva en verklighet som människor känner igen sig i, och samtidigt leverera lösningar på framtidens utmaningar vinner slaget om framtiden. Socialdemokraterna hade i valrörelsen som ambition att vara just ett framtidsparti. Men lyckades ändå dåligt med att mobilisera Sveriges framtid, landets unga, och leverera tillräckligt bra svar på framtidens utmaningar.
Analys om varför Socialdemokraterna inte lyckades bli det framtidsparti man hade hoppats på kan sammanfattas i tre punkter: väljare upplever sig inte i tillräckligt hög utsträckning som vänster, unga röstade inte på Socialdemokraterna, tripolariseringen av svensk politik (som gjorde SD till enda oppositionsparti) bidrog till att Socialdemokraterna tappade initiativet till vad den politiska huvudkonflikten skulle handla om.