21 december 2022

SSU presenterar valanalys: Verkligheten var vår fiende

SSU presenterar idag vår valanalys: “Verkligheten var vår fiende”.Att SSU, Socialdemokraterna och andra närstående organisationer presenterar valanalyser är en naturlig del av de allmänna valens efterspel.

Hur gick det egentligen för Socialdemokraterna och vad kan förklara valresultatet? Finns det avvikelser när vi bryter ned valresultatet och jämför stödet för partierna hos olika grupper? Vad kan förklara skillnader i partistöd hos olika grupper och vilka trender måste vi förstå redan nu för att kunna nå ett bättre resultat i kommande val?

SSU:s valanalys 2022 syftar till att bidra med den unga socialdemokratins perspektiv i de politiska diskussioner som uppstår om vägvalen partiet har framför sig. En viktig utgångspunkt har varit att analysen ska vara grundad i verkligheten – slutsatserna ska vila på tillförlitlig data. Resultatet av vår valanalys är inte löst tyckande.

Våra slutsatser

1. Ett arbetarparti som förlorar arbetare vinner inte val

Socialdemokraterna måste vinna tillbaka förtroendet hos arbetarväljare. Framgångsfaktorn för S har alltid varit förmågan att bygga väljarallianser mellan tjänstemän och arbetare. Generella välfärdsreformer snarare än små behovsinriktade stöd gör att det lönar sig att arbeta och skapar en mer gynnsam ekonomisk konflikt mot högern som enbart vill gynna höginkomsttagare. 

Socialdemokrati kan inte vara en välgörenhetsinsats man går med på mot sina egna ekonomiska intressen. Det måste märkas att S styr i vardagen och i plånboken för alla som går till jobbet varje dag. 

Visa mer

Läs analysen

Läs hela valanalysen här.

Ladda ner ↓