8 april 2017

Ikväll behandlades frågorna om framtidens folkrörelse på Socialdemokraternas kongress i Göteborg. SSU har drivit på för skarpare skrivningar om hur vi får med fler i vår folkrörelse, får en mer aktiv närvaro i människors vardag och skapar tilltro till politiken och demokratin. SSU:s förbundssekreterare skriver i Aktuellt i Politiken om vad som krävs av Socialdemokraterna för att bli en mer aktiv folkrörelse.

För att formulera en politik för framtiden krävs en aktiv folkrörelse. Det är i folkrörelsen människor möts, idéer utvecklas och gemenskap byggs. För att forma reformer och nya förslag måste idéerna formas utifrån människors vardag. Det handlar om att fler är med och berättar om sina villkor på jobbet, hur det är att gå i skolan idag och tillsammans komma fram till lösningar på de gemensamma utmaningarna vi möter.

Grunden i folkrörelsen är organisering. Att samla människor med gemensamma intressen om en stark välfärd för alla, schyssta villkor på jobbet och ett utbildningssystem som ger människor möjlighet att uppnå sina drömmar. När vi är många är det fler erfarenheter och fler röster som påverkar innehållet i politiken – men också fler som bär upp värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. För att det ska vara möjligt krävs en rörelse som tar tillvara på allas erfarenheter. En rörelse som är öppen, nyfiken och inkluderande. Socialdemokratin måste våga bryta med gamla mönster och vanor.

Läs hela artikeln här.