19 januari 2018

SSU välkomnar stopp för vinstjakt i välfärden

Idag presenterade regeringen och Vänsterpartiet ett lagförslag som innebär en begränsning av vinster i skolan och omsorgen. SSU har länge drivit på för att vinstjakten i skolan ska stoppas och välkomnar därför dagens besked.

Skolelever är vinnare
Sverige är det enda landet i världen som tillåter helt oreglerade vinstuttag från skolor som vi finansierar med våra gemensamma skattepengar. Det är orimligt. Skattepengar ska gå till det de är avsedda för; till skola och omsorg. Beräkningar visar att övervinsterna i välfärden 2015 uppgick till ca 4,7 miljarder kronor. Det är pengar som skulle räcka till att till exempel anställa 8 000 gymnasielärare.

– Eleverna ska vara vinnarna i skolan, inte riskkapitalisterna. Därför är det bra regeringen nu presenterar ett förslag som skulle sätta stopp för vinstjakten i skolan. Det här är en seger för Sveriges elever, säger Philip Botström

– Vi ska inte ha aktiebolag i skolan som bara är ute efter vinst. Vi ska ha skolor som sätter elevers kunskap i centrum. Därför är det bra att regeringen inför krav på tillstånd för att bedriva skolverksamhet, säger Philip Botström.

Folket mot högern
8 av 10 svenskar tycker att vinster ska begränsas i skolan. Men allianspartierna vägrar ändå att gå med på vinstbegränsningar. Nu ligger bollen hos högern, ska de sätta sig över folkviljan och prioritera skolbolags rätt att ta ut vinster eller alla elevers rätt till en bra skolgång?

– Nu är det dags att högern visar vems sida de står på, elevernas eller rikskapitalisternas? Annars ser jag fram emot att gå in i en valrörelse då 8 av 10 svenskar håller med oss, säger Philip Botström.

Läs mer om lagförslaget här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/forslag-om-att-begransa-vinsterna-i-valfarden/