1 november 2018

SSU tillsätter en granskningsfunktion för att säkerställa att alla förtroendevalda lever upp till våra värderingar

Alla som företräder SSU ska göra det på ett trovärdigt sätt i enlighet med vår ideologi och värderingar om alla människors lika värde.

Under de senaste dagarna har det framkommit ny information om ett antal förtroendevalda i SSU som har haft extrema åsikter som står i strid med våra värderingar. Det är allvarligt och oacceptabelt. Därför väljer nu SSU-förbundet att införa ytterligare åtgärder utöver de som redan presenterats om bland annat att införa kandidatförsäkran.

För att garantera att alla förtroendevalda för SSU står upp för våra värderingar i både ord och handling har SSU idag beslutat att tillsätta en granskningsfunktion – som kritiskt kommer att granska och säkerställa att förtroendevalda lever upp till våra principer. Syftet är att säkerställa att kandidatförsäkran kan föranleda skarpa åtgärder om den inte följs.

– Förbundet kommer med kraft göra allt för att det inte ska finnas något som helst tvivel om att alla våra företrädare runt om i landet står upp för våra värderingar både i ord och handling, därför tillsätter vi nu en granskningsfunktion för att säkerställa det, säger Andrea Törnestam, förbundssekreterare SSU.

Granskningsfunktionen kommer att:

  • Aktivt granska och säkerställa att samtliga förtroendevalda lever upp till våra principer och kandidatförsäkran
  • Vid fall som bryter mot våra principer kommer vederbörande uppmanas att avgå
  • Om vederbörande förtroendevald inte avgår kommer finansiering till SSU-distrikt att strypas samt uteslutningsärende inledas
  • Kunna granska eventuella överträdelser, varna och stänga av medlemmar, samt vid behov skicka vidare fall till medlemskommittén för att inleda uteslutningsärende
  • Funktionsbrevlåda för material om eventuella brott mot våra principer kommer att öppnas – och samtligt material kommer att granskas

Vidare kommer SSU-förbundet skicka ut tydliga vägledande dokument till samtliga valberedningar (klubb, kommun, distrikt och förbund) där SSU:s principer konkretiseras. Alla valberedningar ska ha praktiska verktyg för att säkerställa att samtliga förtroendevalda kan leva upp till SSU:s värderingar på ett trovärdigt sätt.

Tidigare presenterade åtgärder

  • En kandidatförsäkran som alla distriktsledare i SSU ska skriva under ska skickas ut. Kandidatförsäkran kommer tydliggöra hur man förväntas agera som företrädare för SSU samt under vilka premisser man kan komma att behöva lämna sina uppdrag, om man har agerat på ett sätt som strider mot SSU:s värdegrund.
  • Ett antal förtroendevalda har ombetts lämna SSU.
  • Om inte SSU Skåne agerar kraftfullt för att återupprätta förtroendet kommer SSU-förbundet också att strypa all finansiering. Det ska inte få finnas någon tveksamhet om att SSU:s företrädare också lever upp till våra värderingar.