25 september 2017

SSU stödjer folkomröstningen om självständighet i Kurdistan

Idag den 25/9 hålls det en folkomröstning om självständighet för Kurdistan i norra Irak, KRG (Kurdistan Regional Government).

SSU stödjer folkomröstningen och kurdernas rätt till ett eget land i enlighet med självbestämmandeprincipen. SSU:s utgångspunkt är kurdernas egen vilja och om KRG i en demokratisk process utropar sin självständighet bör Sverige vara redo att erkänna staten.

Den kurdiska regionen i norra Irak uppfyller folkrättens kriterier för att erkännas som stat. Om det kurdiska folket i enlighet med självbestämmandeprincipen utropar en stat anser vi att omvärlden med Sverige i spetsen bör erkänna den. Kurderna är den största folkgruppen i världen som inte har en egen stat. Vi socialdemokrater har en lång tradition av att stå upp för kurdernas rättigheter och frihet. Det ska vi fortsätta göra. Därför bör vår S-ledda regering stå redo att erkänna Kurdistan vid en självständighetsförklaring.

Philip Botström, förbundsordförande SSU
Andrea Törnestam, förbundssekreterare SSU