6 april 2017

SSU-seger om sommarjobben

Idag presenterade regeringen och vänsterpartiet en sommarjobbssatsning inom ramen för vårbudgeten. 105 miljoner i anslag till kommunerna ska ge 10 000 sommarjobb till unga i gymnasieåldern. SSU välkomnar satsningen, men kräver mer resurser i framtiden.

Sommarjobb till unga är en av SSU:s viktigaste frågor. SSU har tidigare drivit kravet om en sommarjobbsgaranti inför höstbudgeten och har årligen släppt en sommarjobbsrapport där SSU kartlägger chansen till sommarjobb ute i kommunerna.

SSU har länge drivit på för en sommarjobbsgaranti, det är bra att regeringen nu tar steg i den riktningen. Men det kommer behövas mycket större summor till kommunerna för att alla unga ska garanteras ett sommarjobb, säger Philip Botström, SSU:s förbundsordförande.

Läs mer om satsningen här: http://www.regeringen.se/artiklar/2017/04/satsning-pa-sommarjobb-for-unga/