12 januari 2018

SSU på folk och försvars rikskonferens

På söndag den 14/1 inleds Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. SSU:s förbundsordförande Philip Botström kommer vara på plats. SSU kommer särskilt lyfta vikten av Sveriges roll i internationella fredsbevarande insatser.

Det öppna, demokratiska och fria samhället är värt att försvara från extremism runt om i hela världen. SSU vill under folk och försvars rikskonferens blicka längre än det nationella försvaret och lyfta vikten av utlandsplacerade insatser, exempelvis internationella fredsbevarande FN-insatser, för att försvara mänskliga rättigheter. Trots det oroliga omvärldsläget har anslaget till internationella insatser mer än halverats på 8 år. SSU kräver att internationella insatser ska få mer resurser i Sveriges försvarsbudget.

–Sverige ska måste både i ord och handling vara den starkaste rösten i världen för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Att satsa mer på fredsbevarande FN-insatser vore ett sätt för Sverige att i handling göra skillnad i omvärlden, säger Philip Botström.

Måndag 15/1
Ca kl 15.50: Philip debatterar i SVT Forum
19.15: Philip deltar i panelsamtal om effekter på vårt försvar och samhälle

Hela programmet för konferensen hittar du här