SSU på Folk och Försvar

Imorgon inleds Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. SSU:s förbundsordförande Philip Botström kommer vara på plats under söndagen. SSU:s fokus under konferensen kommer vara Sveriges roll i återuppbyggandet av Syrien.

Ökat bistånd och militär insats i Syrien
SSU vill att Sverige ska spela en nyckelroll i återuppbyggnaden av Syrien. Flera miljoner barn går inte i skolan. Det kommer ge förödande konsekvenser i framtiden. Ökat bistånd och investeringar i utbildning är viktiga konfliktförebyggande medel som är avgörande för att få Syrien på fötter efter kriget. Lika viktigt som att öka biståndet till hjälp- och utbildningsinsatser i Syrien och närområdet är att insatserna når fram till dem de är avsedda för. Därför vill SSU att hjälpinsatserna till Syrien skyddas militärt.

-Vi måste säkerställa att hjälpinsatser kommer fram. Det räcker inte att fördöma attacker mot hjälpkonvojer med ord. Jag vill att Sverige tar initiativ till en FN-ledd militär insats med syfte att skydda humanitärt arbete i Syrien, säger Philip Botström. 

Program 8/1
13.30 intervju hos Expressen. Se här: http://www.expressen.se/tv/nyheter/
16.30 panelsamtal med Joar Forssell, ordf. LUF. Se här: http://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen.html

Kontakt
Rebecca Abrahamsson, internationell sekreterare
Telefon: 073-051 91 60
E-post: rebecca.abrahamsson@ssu.se