16 april 2018

SSU om vårbudgeten: gör skillnad för unga

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) mandatperiodens sista vårbudget.

Trots att det är en vårändringsbudget som egentligen bara innehåller justeringar för innevarande år så gör regeringen flera välbehövliga satsningar på sammanlagt 2,6 miljarder varav 1,5 miljarder på välfärden. Bland annat satsas på sjukvård, bättre integration och polisen.

Regeringen avslutar mandatperioden på topp med en jämlikhetsbudget som ökar jämlikheten för unga.

Välbehövliga satsningar men behövs mer framåt
I vårbudgeten finns flera välbehövliga satsningar för att stärka välfärden. Bland annat satsas 200 miljoner på polisen, 600 miljoner på sjukvården och 100 miljoner på att snabba på integrationen. Det här helt rätt inriktning i linje med SSU:s och Socialdemokraternas prioriterade valfrågor. Dock kommer det behövas mer av dessa satsningar, inte mindre. Här menar SSU till skillnad från finansministern att skatterna visst kommer behöva höjas, i synnerhet för de rikaste, för att utveckla välfärden i framtiden.

– Jag vet att det här kommer vara välbehövliga pengar inte minst för att stärka upp sjukvården under sommarmånaderna, kommenterar SSU:s förbundsordförande Philip Botström

– För mig är det självklart att vi måste höja skatten, i synnerhet för de rikaste, om vi ska kunna fortsätta bygga ut välfärden, säger Philip Botström.

Feministiskt avtryck
I vårbudgeten finns ett tydligt avtryck från höstens #metoo-upprop. Regeringen satsar på att motverka sexuella trakasserier i skola och arbetslivet, för att polisen ska klara upp fler sexualbrott, för att stärka kvinnojourernas arbete och för att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan.

–Jag är stolt och glad över att vi har en feministisk regering som tar höstens #metoo-upprop på allvar och går från ord till handling för att motverka sexualbrott, kommenterar Philip Botström.

Ökar jämlikheten för unga
Precis som förra årets höstbudget har vårbudgeten ett tydligt ungdomsfokus och innehåller satsningar som kommer göra livet bättre för unga. Bland annat satsas 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb och 70 miljoner för mer fritids-och idrottsverksamhet för barn och unga.

– Som SSU-ordförande blir jag naturligtvis extra glad över att det också finns ett tydligt ungdomsfokus i den här budgeten. Det är satsningar som kommer öka jämlikheten för unga, avslutar Philip Botström.