20 november 2017

SSU om barns rätt till utbildning i krig och konflikt

Idag är det 28 år sedan FN antog en konvention om barns rättigheter.

Den innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter som alla länder som ratificerat barnkonventionen ska följa. En av de rättigheterna, artikel 28, är barns rätt till utbildning. Men långt ifrån alla barn har tillgång till den utbildning de har rätt till. Det gäller särskilt barn som tvingats på flykt. Därför måste Sverige agera och se till att utbildningsinsatserna i biståndet ökar.

Krig och konflikter leder till att barns rätt till utbildning försummas i vissa områden. Att skapa trygghet för barn på flykt och förse dem med rent vatten, mat och sjukvård är avgörande. Men att ge dessa barn tillgång till utbildning är minst lika avgörande. Utbildning är inte ett privilegium utan en mänsklig rättighet som ska vara tillgängligt för alla barn i alla lägen. Kriget i Syrien har pågått i 6 år. Det är som att någon har tryckt ”paus” på de här barnens liv och utveckling samtidigt som allt runt omkring dem rasar samman och de dagligen utsätts för faror. Tänk hur mycket vi i Sverige lär oss på 6 år i grundskolan. Tänk hur mycket de här barnen på flykt från krig och katastrof går miste om medan de väntar på att eländet ska ta slut så att de kan få tillbaka sina liv. Vi kan inte ha en hel generation barn som vet hur olika typer av bomber låter men som inte kan läsa, skriva eller räkna. Barn som inte ens kan placera ut landet de flytt till på en karta för de inte har haft möjlighet att lära sig geografi. Vi kan inte stå vid sidan av och se på när en hel generation nekas möjligheterna till utbildning och en vettig framtid. Vi måste ge de här barnen riktiga utbildningsmöjligheter nu om vi verkligen vill se en hållbar fred i framtiden.

Utbildning är också en säkerhetsmässig nödvändighet för barn som drabbats av krig och konflikt. Om barnen befinner sig i skolan kan de skyddas från fysiska faror såsom människohandel, sexuellt utnyttjande och rekrytering till väpnade konflikter. Men skolan kan också ge barnen stabilitet och verktyg för att hantera det trauma som de har upplevt.

Trots att vi vet att utbildning är avgörande för barns överlevnad och utveckling så är utbildningsinsatserna underfinansierade. Knappt två procent av det totala humanitära biståndet går till skola och utbildning och när stödet väl kommer fram är det ofta sent och otillräckligt för att täcka behoven som finns. Det räcker inte att skicka ett par anteckningsblock, lite färgpennor och en linjal till barn som är i desperat behov av en riktig utbildning och sammanhållen skolgång. Vi behöver långsiktiga lösningar och kraftigt ökat utbildningsfokus i det humanitära biståndet. Om vi inte prioriterar de här barnens utbildning nu riskerar vi hela samhällens och regioners återuppbyggnad och fred när krigen och konflikterna är över. Vi måste utrusta barnen med kunskap idag så att de kan återuppbygga sina hemländer och ekonomier i morgon. Då räcker det inte att bara två procent av det totala humanitära biståndet går till utbildning.

Alla barn har rätt till och förtjänar utbildning. Detta har alltid varit en viktig fråga för SSU, både i Sverige och i världen. Vi vet att om man investerar i barn och unga idag får vi ett bättre samhälle i morgon. Och det vill vi påminna regeringen om idag på Barnkonventionens dag. Barns mänskliga rättigheter, som är avgörande för vår framtid, får inte glömmas bort – särskilt inte i krig och konflikter. Att skydda rätten till utbildning måste vara en integrerad del av världens humanitära respons i alla kriser. Och Sverige måste ta ledarrollen i den frågan. Sverige måste på egen hand öka utbildningsfokuset i sitt biståndsarbete och genom platsen i FN:s säkerhetsråd se till att resten av FN:s medlemsstater också gör det.

Philip Botström, förbundsordförande SSU