23 januari 2018

SSU minns Fadime – lanserar kampanj för att öka medvetenheten

I söndags var det 16 år sedan SSU:aren Fadime Sahindal mördades för att hon hade framtidsdrömmar och ville göra egna livsval.

Den så kallade hedern som hennes far ville skydda, satte stopp för hennes drömmar och ambitioner. SSU minns Fadime och för vidare hennes kamp vidare genom kampanjen #hederochsamvete för att synliggöra hedersförtryck.

Hederskulturen lever fortfarande
Även om medvetenheten kring hedersrelaterat förtryck har ökat så lever hederskulturen i allra högsta grad och fortsätter att skörda offer än idag. Enligt en statlig utredning från 2014 så räknar man med att över 100 000 personer inte kan leva fria. Det är en utveckling som SSU vill bekämpa.

– Budskapet från SSU, den rörelse hon en gång var en del av, är tydligt: vi glömmer dig aldrig och vi lovar att göra allt för att ingen annan ung tjej ska behöva gå samma öde till mötes, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Sajt och vittnesmål
SSU lanserar idag en sajt med vittnesmål om hedersförtryck i dagens Sverige och förslag för att motverka hedersrelaterat förtryck. Syftet är att öka medvetenheten kring hedersrelaterat förtryck men också för att bilda opinion kring tre politiska krav och förslag.

–Vi Socialdemokrater kommer aldrig blunda för hederskulturen i Sverige. Varje gång den yttrar sig, och hur den än yttrar sig, kommer vi agera. Det ska ske kraftfullt; i rättsväsendet, i skolan och i övriga samhället, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Läs mer på: https://www.ssu.se/hederochsamvete