24 augusti 2017

Idag redogör finansminister Magdalena Andersson för det ekonomiska läget på Harpsund. I samband med det vill ungdomsförbundet SSU passa på och påminna om sitt krav inför höstbudgeten: en höjning av barn-och studiebidraget.

Socialdemokratiskt vallöfte
Att höja barnbidraget är ett socialdemokratiskt vallöfte och det har inte höjts på ett decennium trots kostnadsutvecklingen. Höstbudgeten är ett gyllene tillfälle för regeringen att uppfylla löftet och förbättra barn och ungas villkor. SSU nöjer sig dock inte med höjt barnbidrag, utan vill även se motsvarande höjning för studiebidrag till gymnasieungdomar.

-Nu är det dags att Socialdemokraterna levererar vad de lovat och höjer barnbidraget. Vi vill också att regeringen höjer studiebidraget med minst lika mycket och att man inför valet aviserar att man vill höja bidraget ytterligare, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU

Ökad jämlikhet
Att höja barn-och studiebidraget är en konkret jämlikhetsreform som gör skillnad i barn och ungas vardag. SSU tror att receptet för att vinna ungas förtroende är jämlikhetsreformer som gör skillnad i ungas vardag på riktigt. En höjning av barn-och studiebidraget är ett exempel på en sådan reform.

–Att alla unga får en bra start i livet är också på lång sikt en gynnsam ekonomisk investering. En jämlik framtid börjar med en jämlik uppväxt, avslutar Philip Botström, förbundsordförande SSU

Läs mer om kravet på Aftonbladet debatt: http://www.aftonbladet.se/debatt/a/02Vko/hoj-bidrag-till-familjer-och-studenter–nu