20 juni 2018

Idag presenterade civilminister Ardalan Shekarabi och gymnasieminister Anna Ekström ett antal vallöften från Socialdemokraterna för att stoppa marknadsstyrningen av skolan och öka jämlikheten i skolan. SSU som länge har efterfrågat mer offensiva jämlikhetsreformer inom skolpolitiken välkomnar vallöftena, särskilt då SSU tidigare drivit flera av förslagen.

SSU-krav nu S-politik: rättvisare skolval och finansiering
Tidigare har SSU drivit att skolvalet och finansieringen av skolan måste göras om för att bli mer rättvis. Socialdemokraterna föreslår att kötid ska slopas som urvalskriterium till friskolor, ett gemensamt ansökningsförfarande till kommunala såväl som fristående skolor och att skolpengen ska fördelas efter behov. Samtliga förslag är krav som SSU drev på S-kongressen 2017. Det är välkomna steg framåt för en jämlikare skola, men SSU vill fortfarande gå längre och införa ett integrerande skolval för att skapa mer blandade elevgrupper.

Elever ska kunna välja skolor, men skolor ska aldrig kunna välja elever. Dagens marknadsbaserade skolval ökar skolsegregationen. Socialdemokraternas förslag är viktiga steg mot ett rättvisare skolval, men SSU vill fortfarande gå länge och införa ett integrerande skolval, kommenterar SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Man ska inte behöva ställa sina barn i kö redan på BB för att ha chans att komma in på en populär friskola. Därför är det bra att man slopar kötid som urvalskriterium och inför gemensam antagning, säger Philip Botström.

Stopp för vinstdrivande skolor
Socialdemokraterna föreslår bland annat stopp för nya etableringar av vinstdrivande skolor fram tills dess att vinstjakten kan stoppas helt, krafttag mot glädjebetyg och förbud mot skolreklam. Det är viktiga steg för att ta kontroll över marknadskrafterna i skolan som fått fritt spelrum alldeles för länge. Sveriges elever är inte varor på en marknad, utan elever som ska lära sig något nytt i skolan varje dag.

I svensk skola ska elever vara vinnare, inte riskkapitalister. Bara igår såg vi exempel på oseriösa aktiebolag som sätter vinsten framför elevers rätt till en bra skolgång. Därför är det bra Socialdemokraterna nu föreslår ett stopp för nyetableringar av vinstdrivande skolor, kommenterar SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Elever ska inte lockas med ipads och glädjebetyg, utan med bra lärare och undervisning. Att förbjuda skolreklam och ta krafttag mot glädjebetyg är helt rätt, kommenterar Philip Botström.

Folkomröstning om välfärden
Socialdemokraterna har folkopinionen med sig i den här frågan, så valet den 9:e september blir en folkomröstning om vinstjakten ska fortsätta i välfärden.

Jag ser fram emot att gå in i en valrörelse då 7 av 10 svenskar håller med oss om att aktiebolags vinstjakt inte har något att göra i svensk skola. Valet blir en folkomröstning om svensk välfärd, avslutar Philip Botström.

Läs mer om vallöftena här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vinstjakten-i-valfarden–sa-gar-vi-vidare-med-fragan/

Presskontakt
Pavlos Cavelier Bizas, pressekreterare
Telefon: 070 350 43 57
E-post: pavlos.cavelier@ssu.se