25 augusti 2017

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU avslutade förra veckan sin 39:e ordinarie förbundskongress med temat 100 år för jämlikhet. SSU har under kongressen tagit flera avgörande beslut för att göra samhället mer jämlikt. Det antogs bland annat ett nytt reformprogram som SSU förväntar sig bli regeringspolitik nästkommande mandatperiod.

SSU kräver ett jämlikhetslöfte
I år firar SSU hundraårsjubileum. SSU har under hundra år kämpat mot orättvisor och för jämlikhet. Men det arbetet är långtifrån klart. Växande ojämlikhet är vår tids största samhällsutmaning som skapar ökad polarisering. Var du bor i landet, vilken bakgrund dina föräldrar har eller var du kommer ifrån ska inte avgöra dina chanser i livet. Därför kräver SSU ett jämlikhetslöfte: att jämlikhetsklyftan i skolan och på arbets-och bostadsmarknaden sluts senast inom en generation.

– Den ökade ojämlikheten är vår generations största utmaning och Socialdemokraterna måste våga ge ett löfte till Sveriges unga om när klyftorna ska vara utraderade, säger Philip Botström, SSU:s förbundsordförande.

SSU vill sluta ungdomsglappet
Socialdemokraternas stora utmaning inför valet 2018 är att sluta ungdomsglappet, det vill säga att fler äldre än unga röstar på Socialdemokraterna. För att det ska ske krävs politiska reformer som gör skillnad i ungas vardag men också att SSU lyckas organisera fler unga. SSU-kongressen har antagit en ny organisatorisk strategi som bland annat innehåller mål om att SSU ska växa med 25% fler medlemmar till nästa kongress och att var fjärde ung på listorna inför valet ska vara under 35.

– Fler unga behöver engageras och organiseras för våra idéer. Därför är jag glad över att vi antagit en vass organisatorisk strategi som ska se till att Socialdemokraterna blir det största partiet bland unga i valet, säger Andrea Törnestam, SSU:s förbundssekreterare.

Om kongressen
I år fyller SSU 100 år och temat för kongressen var därför ”100 år för jämlikhet”. Kongressen var SSU:s 39:e i ordningen och ägde rum den 11-14:e augusti i Älvsjö, Stockholm. I år samlades 249 ombud från SSU:s 26 distrikt. Tre program antogs: ett principprogram, reformprogram och ett organisatoriskt handlingsprogram. De slutjusterade handlingarna kommer läggas upp på ssu.se.

Läs mer om kongressen på kongress.ssu.se
Läs Philips artikel om SSU:s jämlikhetskrav på Socialdemokraterna framöver.