16 augusti 2017

Den 23 augusti arrangerar SSU och S-kvinnor i Härnösand en manifestation för ekonomisk jämlikhet under parollen ”Vi är de 99%”. – Det här är ett oerhört viktigt ämne som det tyvärr talas alldeles för lite om i Sverige, säger SSU Härnösands ordförande Sebastian Rasmusson.

Det är ekonomisk jämlikhet som står i fokus när SSU och S-kvinnor arrangerar en manifestation på Stora Torget i Härnösand. Manifestationen, som b.la. kommer gästas av riksdagsledamoten Jasenko Omanović, sker under parollen ”Vi är de 99%”. Parollen anspelar på det faktum att jordens en procent rikaste människor äger lika mycket som de övriga 99 procenten tillsammans.

De ekonomiska klyftorna mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor, mellan olika kommuner och mellan olika klasser i samhället riskerar att slita isär Sverige och andra länder i världen. Regeringen och rikspolitikerna måste agera kraftfullare mot detta problem. Så sammanfattar SSU Härnösands ordförande Sebastian Rasmusson budskapet som manifestationen vill förmedla.

– Ekonomisk ojämlikhet är inte bara vedervärdigt rent moraliskt. De ökande klyftorna har också negativa effekter på sammanhållningen, brottsligheten och tillväxten. Det här är ett oerhört viktigt ämne som det tyvärr talas alldeles för lite om i Sverige.

S-kvinnors ordförande Monica Fällström pekar på att den ekonomiska ojämlikheten är ett problem över hela världen, även här i Härnösand.

– Den här manifestationen är ett sätt att göra oss medvetna om det här problemet. Ojämlikheten drabbar speciellt kvinnor, eftersom majoriteten av låginkomsttagarna i världen är kvinnor. Så ser det ut också här hos oss i Sverige och i Härnösand. Därför angår det oss alla, inte bara de fattigaste länderna.

Undersökningar har visat att den ekonomiska ojämlikheten i Sverige ökar snabbast i hela OECD. Idag är den rikaste procentens andel av inkomsterna lika ojämlikt fördelad som på 1940-talet. Enligt Rasmusson är ekonomisk ojämlikhet ett område där regeringen inte har genomfört tillräckliga åtgärder.

– Vi ser att klyftorna ökar i hela Sverige, även här i Härnösand, trots att vi har ett rödgrönt styre. Det är väldigt allvarligt. Vi i SSU vill se robusta satsningar för en rättvisare ekonomi. Bland annat tycker vi att regeringen ska införa ny fastighets-, arvs- och förmögenhetsskatt. Men vi vill också se långsiktigare reformer som t.ex. fler satsningar för en jämlikare skola.