25 oktober 2019

Gult kort till budget som ökar klyftor

SSU presenterade under juni 2019 en Jämlikhetsklausul som tydliggjorde SSU:s villkor för att fortsattstödja samarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Kravet var att budgetsamarbetet ska leda till minskade ekonomiska klyftor i Sverige.

Detta utvärderas på två sätt:

  1. Sveriges Ginikoefficient ska minska eller vara oförändrat
  2. De långsiktiga effekterna av budgetreformerna ska öka jämlikheten

Därför presenterar SSU nu en Jämlikhetsanalys för att bedöma om budgeten för 2020 klarar av kriterierna i Jämlikhetsklausulen.

Vår slutsats är att budgeten har totalt sett en negativ effekt på jämlikheten. Eftersom ginikoefficienten och klyftorna ökar av budgeten uppfylls därmed inte jämlikhetsklausulen då reformerna inom de andra politikområdena inte kompenserar för den generellt negativa fördelningsprofilen av skattesänkningarna.

Därför får regeringen gult kort för denna budget. Det är dags att samtliga partier i budgetsamarbetet inser de stora behoven som finns i välfärden och vikten av att hålla ihop Sverige genom minskade ekonomiska klyftor.

– SSU ser ingen poäng med att fortsätta ett budgetsamarbete inom ramen för januariavtalet om det inte lyckas trygga välfärden och minska de ekonomiska klyftorna. Vi kan inte nöja oss med att bara täppa till en massa läckande hål. Inför nästa val måste människor känna att vi har vänt utvecklingen och gjort skillnad i människors vardag på riktigt, säger Philip Botström, SSU:s förbundsordförande.

Om Centerpartiet och Liberalerna fortsätter blockera omfattande jämlikhetsreformer i kommande budget kommer SSU förordna extraval istället för ett fortsatt samarbete inom ramen för Januariavtalet. Då får väljarna ta ställning mellan ökad ojämlikhet och minskade klyftor.

Läs hela analysrapporten här: SSU:s Jämlikhetsanalys.