5 juli 2017

Krävs mer för att utveckla välfärden
Idag presenterade Magdalena Andersson välfärdslöftet; ett löfte om att höja statsbidragen med 20 miljarder till kommuner och landsting nästa mandatperiod. Det är en bra start. SKL:s prognoser visar dock att behovet bland kommuner och landsting är 40 miljarder till 2020. Magdalena Andersson behöver därför dubblera välfärdslöftet för att välfärden inte bara ska bibehålla dagens nivå, utan även utvecklas.  

-Det är helt rätt av Magdalena Andersson att sätta i välfärden i fokus, men hon behöver minst dubblera satsningen om hon vill bemöta behoven iLäs hela artikeln på Cisions hemsida.