11 april 2017

SSU driver fram skifte i utbildningpolitiken

Under tisdagsförmiddagen beslutade Socialdemokraternas kongress om ny utbildningspolitik.

Bland besluten märks att skolans resurser ska fördelas efter socioekonomiska faktorer och att alla skolhuvudmän ska eftersträva blandad elevsammansättning i sina skolor.

Kongressens fjärde dag inleddes med debatt om utbildningspolitiken. Ungdomsförbundet SSU har sedan ett par veckor tillbaka drivit ett antal krav inom området, där syftet är att bryta skolsegregationen.

– Socialdemokraterna har nu tydligt satt ned foten om att göra något åt systemfelen som skapar segregation och ojämlikhet i skolan. Besluten som fattats idag är oerhört viktiga för att ge alla elever lika chans, säger Philip Botström, förbundsordförande för SSU.

”Historiskt skifte”
De politiska riktlinjerna om utbildning slår fast att likvärdigheten behöver öka, och att blandad elevsammansättning är en viktig lösning på segregationen och att skolpengen ska fördelas efter socioekonomiska faktorer. Att Socialdemokraterna nu vill förändra skolvalet är historiskt, enligt ungdomsförbundet.

– Att skolvalet behöver ändras med fokus på att elever ska mötas och ges rättvisa chanser har inte tidigare satts på pränt av Socialdemokraterna. Det är historiskt att partiet både erkänner systemfelen och kommer med förslag på hur de ska lösas, säger Philip Botström.

Beslut under utbildningsområdet

  • Statens och kommunernas och resursfördelning ska ta hänsyn till socioekonomiska faktorer
  • Systemet med skolpeng ses över
  • Alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning på sina skolor
  • Gemensamt ansökningsförfarande till alla skolor, oavsett driftsform
  • Kötid ska inte vara ett urvalskriterium