12 juli 2018

SSU deltog på IUSY Mediterranean committee leadership conference i Rom. Konferensen var den 21-24 juni. IUSY är SSU:s internationella paraplyorganisation som samlar socialdemokratiska ungdomsförbund från hela världen. IUSYs kommittémöten samlar socialdemokrater i olika delar av världen för att diskutera utvecklingen i regionen, utbyta erfarenheter, samarbeta och stärka socialdemokratin i världen.

IUSY Mediterranean committee samlar unga socialdemokrater från Medelhavsregionen. Temat för konferensen var ”Speaking the truths – potential for conflict transformation in the Middle East”. De organisationer som deltog på konferensen kom från Italien, Västsahara, Tunisien, Palestina, Israel, Kurdistan och Libanon.

SSU var representerade av Emilia Friberg som är ledamot i SSUs förbundsstyrelse och Shahin Khosravi som är internationell ledare i Stockholms läns SSU-distrikt. SSU var på plats för att ta del av utvecklingen i Medelhavsregionen men också för att hålla en workshop. Under fredagen höll Emilia och Shahin en workshop med titeln ”How to be well organized and mobilise activist into action” för att dela med sig av hur SSU arbetar med organisering och mobilisering.

Medelhavsregionen är en komplex region som länge har präglats av flera historiska konflikter som t.ex. Israel/Palestina-konflikten, Kurdistan och Västsahara. Det har även uppstått mer samtida utmaningar som kriget i Syrien. Utvecklingen i Medelhavsregionen påverkas därför av flera olika konflikter.

När våra systerorganisationer i Medelhavsregionen gav sina rapporter från respektive land målades en pessimistisk bild upp. Utvecklingen går åt ett annat håll än vad vi som unga socialdemokrater önskar. Medelhavsregionen påverkas både av utvecklingen i enskilda länders Medelhavsregionen som helhet men givetvis också av världspolitiken. Under konferensen var därför främsta fokus att försöka få en djupare förståelse för regionen och att försöka hitta gemensamma globala lösningar.

Våra systerorganisationen var tydliga med att de ser ett behov av långsiktiga lösningar och när det gäller finansiellt stöd och bistånd så bör det var i form av finansiering för längre projekt för demokratisk utveckling i Mellanöstern och norra Afrika. Något som efterlyses av flera av våra systerorganisationer var behovet av ett fortsatt och intensifierat arbete från EU gällande demokratiseringsarbeten i flera av deras länder. Deras syn på detta var att EU i vissa fall brister i det långsiktiga arbetet kring dessa frågor och tryckte på den viktiga ställning och roll EU har för att stödja demokratiska krafter och vara en pådrivande faktor till större respekt av de mänskliga rättigheterna bland.

Under konferensen blev det tydligt att vi behöver ett socialdemokratiskt perspektiv på migrationsfrågorna. De mänskliga rättigheterna behöver alltid sättas i det första rummet. Det är därför väldigt problematiskt med växande populistiska partier inte minst inom EU där högerpopulistiska partier får ett större inflytande och styr i flera europeiska länder.

En av de frågor som diskuterades under konferensen och som var ett nytt inslag under IUSY Mediterranean committee som har ett möte årligen var att diskutera feminism. Kvinnor är viktiga i fredsprocessen och för oss unga socialdemokrater är en feministisk agenda en självklarhet när det kommer till byggandet av jämlika samhällen.

Här går det att läsa uttalandet från konferensen i sin helhet: http://iusy.org/category/home/iusy-mediterranean-committee-meeting-statement-21-24-june-rome-2018/